Търсене в 8 000 продукта
Количка - 0,00 лв.

Нямате продукти в количката.

Контакти

гр. Плевен

ул. Полтава №12А

офис: 064 806-155

сервиз: 064 801-660

office@el-soft.com

понеделник-петък 08.00ч. до 17.30ч.

 

 

 


Проект BG16RFOP002-2.089-3711-C01, съфинансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 

 

 

 

 

 

На 19-10-2021г. "Електроника и Софтуер" ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.089-3711-C01 "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", процедура BG16RFOP002-2.089 - "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Обща стойност на проекта:50 000.00лв.

Начало:19-10-2021г.

Край:19-01-2022г.

Средствата ще бъдат вложени за разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства, вследствие на наложените временни противоепидемични мерки

Основна цел на проектното предложение е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000лв. за 2019г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултати:изразяват се в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места