Търсене в 8 000 продукта
Количка - 0,00 лв.

Нямате продукти в количката.

Връщане на стока

Според действащото законодателство, отказът от покупка е приложим само за клиенти, които са физически лица /потребители/.

 

Потребителят има право да се откаже от покупката, направена през онлайн магазина http://el-soft.com, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която стоката е получена. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително е изпълнено следното условие: Стоката да не е използвана, да няма каквито и да били следи от употреба и да се върне в оригиналната, изцяло запазена опаковка, ведно с всички аксесоари, инструкции за употреба и други документи, които я придружават.

 

За да се откажете от покупката, следва да уведомите Електроника и софтуер ООД с недвусмислено заявление. За целта, можете да използвате следния формуляр.  

 

В случай, че потребителят се откаже от договора, Електроника и софтуер ООД ще възстанови всички плащания, които са получени, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от стандартния начин на доставка, предлаган от Електроника и софтуер ООД, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира търговеца за неговото решение за отказ от покупката. Електроника и софтуер ООД ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако същият изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за потребителя.

 

Електроника и софтуер ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

 

Потребителят следва да изпрати на Електроника и софтуер ООД или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал Електроника и софтуер ООД за отказа си от договора.

 

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на Електроника и софтуер ООД преди изтичането на 14-дневния срок.

 

Всички преки разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя.

 

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 

Последна актуализация: 19 Февруари 2015 г.